Tietoa päätösten tueksi

FLUX julkaisee lyhyitä Tietoa päätösten tueksi -artikkeleita, joissa tutkimustieto esitetään tiiviissä ja konkreettisessa muodossa. Tietoa päätösten tueksi-artikkelien tarkoitus on tukea päätöksentekoa ja päätöksentekijöitä.

5/2024
Mikko Myrskylä, Julia Hellstrand, Sampo Lappo, Angelo Lorenti, Jessica Nisen, Ziwei Rao & Heikki Tikanmäki: Koulutukseen panostaminen tasaa matalan syntyvyyden vaikutusta – jopa ilman lisärahoitusta | PDF

4/2024
Linus Andersson: Suomalaiset saavat lapsen yhä todennäköisemmin vasta toisessa liitossaan (julkaistaan lähiaikoina)

3/2024
Sanni Välimäki, Johanna Lammi-Taskula, Merita Mesiäislehto & Johanna Närvi: Yhä useammat alle 3-vuotiaat osallistuvat varhaiskasvatukseen – Suomessa kehitys hitaampaa kuin muualla Euroopassa | PDF

2/2024
Mika Gissler: Lähes 6 prosenttia lapsista syntyy hedelmöityshoitojen avulla – lastensaannin myöhentyminen lisää hoitojen tarvetta | PDF

1/2024
Julia Hellstrand, Jessica Nisén ja Mikko Myrskylä: Syntyvyys laskenut jyrkimmin taloudellisesti epävarmoilla koulutusaloilla | PDF

1/2024
Julia Hellstrand, Jessica Nisén ja Mikko Myrskylä: Barnafödandet har sjunkit mest inom utbildningsområden förknippade med högre ekonomisk osäkerhet | PDF

3/2023
Juho Härkönen, Marika Jalovaara ja Anneli Miettinen: Puolisottomien äitien ja isien työllisyys on jäänyt selvästi jälkeen puolison kanssa asuvien vanhempien työllisyydestä | PDF

2/2023
Tapio Räsänen ja Eva Österbacka: Lastenhoidon tukien uudistus voi lisätä tasa-arvoa sekä sukupuolten että sosioekonomisten ryhmien välillä | PDF

1/2023
Jessica Nisén: Vanhemmuuden viivästyminen vaikuttaa eri tavoin naisten ja miesten työuriin | PDF

2023
Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelma: Co-create DEMO! Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle (PDF)

4/2022
Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelma: Väestörakenteen muutos haastaa yhteiskunnan kestävyyden (PDF aukeamittain | PDF sivuittain)

3/2022
Anni Erlandsson: Ruotsissa työnantajat syrjivät työnhakijoita, joiden nimi kuulostaa ulkomaalaiselta – syrjinnästä sukupuolen tai vanhemmuuden perusteella ei yleisesti merkkejä | PDF

2/2022
Julia Hellstrand, Jessica Nisén & Mikko Myrskylä: Suomalaiset naiset saavat lapsia sekä myöhemmin että vähemmän kuin aikaisemmin | PDF

1/2022
Marika Jalovaara & Anneli Miettinen: Korkeasti koulutetut saavat usein kaksi lasta – enintään keskiasteen koulutuksen saaneilla yleistyvät sekä lapsettomuus että suuret lapsiluvut | PDF