paper cutouts of people

FLUXille nimitetty tieteellinen neuvottelukunta ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden neuvottelukunta

Konsortiolle on nimitetty neuvottelukunnat tukemaan konsortion tieteellistä työtä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden neuvottelukunnan jäsenet kattavat laajasti FLUXin tutkimusteemojen kannalta olennaisia toimijoita Suomessa. FLUX pyrkii vaikuttavuustyössään osallistamaan sidosryhmiä eri tavoin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden neuvottelukunnan kanssa pyritään monitieteiseen ja monialaiseen yhteiskehittämiseen FLUXin tutkimuksen kannalta tärkeissä teemoissa.

FLUXin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden neuvottelukuntaan kuuluvat:

 • Jouni Varanka, Neuvotteleva virkamies, Valtioneuvoston kanslia
 • Liisa Siika-Aho, Johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Hanna Tainio, Varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
 • Eija Koivuranta, Toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Suvi-Anne Siimes, Toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • Anna Moring, Johtava asiantuntija, Monimuotoiset Perheet -verkosto
 • Mikko Niemelä, Professori, Turun yliopisto
 • Touko Niinimäki, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet ovat eurooppalaisia alan eturivin tutkijoita, ja neuvottelukunnan jäseninä he tukevat FLUX-hanketta tieteellisten tavoitteiden saavuttamisessaFLUXin tieteelliseen neuvottelukuntaan kuuluvat:

 • Professori Wolfgang Lutz, University of Vienna
 • Professori Marlis Buchmann, University of Zurich
 • Professori Lynn Prince Cooke, University of Bath
 • Professori Ann Berrington, University of Southampton
 • Professori Francesco Billari, Bocconi University