Kukkia. / Flowers.

FLUX sai 3,4 miljoonan euron jatkorahoituksen vuosille 2024–2027

Toiminta laajenee jatkokaudella uusilla kokonaisuuksilla, jotka edistävät tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt FLUX-hankkeelle jatkorahoituksen vuosille 2024–2027. Rahoitus on suuruudeltaan yhteensä 3,4 miljoonan euroa.

– FLUXissa etsimme tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteen Suomen kohtalonkysymyksistä – väestörakenteen muutokseen, joka haastaa yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. Hankkeessa keskitymme korkeatasoisen tutkimuksen ohella aktiiviseen vuoropuheluun päättäjien kanssa, FLUXin johtaja Marika Jalovaara sanoo.

STN tarjosi hankkeille mahdollisuuden hakea jatkorahoituksen yhteydessä lisärahoitusta uuteen, tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävään toimintaan. FLUX sai hakemansa rahoituksen kolmeen uuteen toimintakokonaisuuteen. Ensimmäisessä arvioidaan syntyvyyden kehitykseen ja ennusteisiin liittyvää epävarmuutta, toisessa tutkitaan psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä perheellistymiseen. Kolmas toimintakokonaisuus keskittyy vuorovaikutukseen, ja siinä rakennetaan ammatillinen kehittymisohjelma väestöteemojen parissa työskenteleville yhteiskunnallisille vaikuttajille, asiantuntijoille ja tutkijoille.

– Uudet toimintakokonaisuudet laajentavat tutkimustamme uusilla näkökulmilla ja tiivistävät entisestään yhteistyötämme päättäjien kanssa, Jalovaara sanoo.

Pitkissä STN-ohjelmissa hankkeet kestävät lähtökohtaisesti kuusi vuotta, mutta rahoitus myönnetään kahdessa kolmen vuoden jaksossa. Toinen rahoituskausi myönnetään jatkorahoitushakemuksen ja väliraportissa esitettyjen tietojen perusteella. Nyt jatkorahoituksen saaneet konsortiot aloittivat toimintansa lokakuussa 2021, ja jatkorahoitus myönnettiin syyskuuhun 2027 saakka.

Lue lisää:

Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti BIOD- ja DEMOGRAPHY-ohjelmien jatkorahoituksesta