Tutkimuskonsortio Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet käynnistyy ja rekrytoi erikoistutkijoita

Tutkimuskonsortiolle Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (Family Formation in Flux – Causes, Consequences, and Possible Futures), FLUX, sai strategisen tutkimuksen neuvostolta 3.8 miljoonan euron rahoituksen. Konsortiota johtaa Marika Jalovaara yhdessä Mikko Myrskylän kanssa. Konsortio etsii lahjakkaita ja kunnianhimoisia väitelleitä tutkijoita, jotka työskentelevät väestötieteen, sosiologian tai kansantaloustieteen aloilla.

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Se rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jossa tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

STN päätti äskeittäin uusista rahoitettavista konsortioista. Konsortio Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet, jota johtaa Marika Jalovaara Turun yliopistosta ja Mikko Myrskylä Helsingin yliopistosta ja Max Planck Institute for Demographic Research’istä, sai 3.8 miljoonan euron rahoituksen 6-vuotisen hankkeen kolmelle ensimmäiselle kolmivuotiselle rahoituskaudelle.

Juuri nyt kolme konsortion osahanketta rekrytoi. Ne etsivät lahjakkaita ja kunnianhimoisia väitelleitä tutkijoita, jotka toimivat väestötieteen, sosiologian tai kansantaloustieteen aloilla. Kaikki valittavat erikoistutkijat analysoivat rekisteriaineistoja.

– “Nämä tehtävät tarjoavat mahdollisuuden työskennellä muiden inspiroituneiden tutkijoiden kanssa ja kartuttaa kokemusta rekisteriaineistojen käytössä. Strategisen tutkimuksen hankkeissa tehdään tinkimättömän laadukasta tieteellistä tutkimusta, joka on myös yhteiskunnallisesti merkittävää. Tiedon välittäminen päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille on keskeisellä sijalla, tiivistää konsortion johtaja ja vastaava tutkija Marika Jalovaara.

– Tarjoamme haastavaa työtä ja oppimisen mahdollisuuksia, ja tuemme nuorten tutkijoiden urakehitystä myös muilla tavoin. Tutkijat voivat käyttää aikaa omiin tutkimushankkeisiinsa, jotka kuuluvat FLUXin aihepiiriin. Kannustamme väitelleitä tutkijoita hakemaan omaa tutkimusrahoitusta – onhan oman tutkimusrahoituksen saaminen tärkeä ansio ja askel itsenäisellä tutkijanuralla.

Monitieteinen FLUX-konsortio etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. FLUXissa tutkitaan muuttuvaa syntyvyyttä ja perhedynamiikkaa Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa, ja tuotetaan vastauksia

  • muutosten syistä,
  • niiden seurauksista,
  • siitä, miten perhedynamiikka on yhteydessä sosiaaliseen ja sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja haasteisiin psykososiaalisessa ja taloudellisessa hyvinvoinnissa, ja
  • siitä, miten valtakunnallista ja paikallista sosiaali- ja perhepolitiikkaa voidaan kehittää uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Konsortiossa työskentelee yhdessä johtavia tutkijoita väestötieteestä ja muilta aloilta (sosiologia, psykologia, kansantaloustiede, sosiaalipolitiikka, epidemiologia ja datatiede), jotka ovat tärkeitä syntyvyyden muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseksi.

Avoimet tehtävät – Hakuaika on päättynyt

University of Turku (Marika Jalovaara) – väestötiede, sosiologia

Åbo Akademi University (Eva Österbacka) – kansantaloustiede

University of Helsinki (Mikko Myrskylä) – väestötiede, sosiologia, datatiede